ดูหนังออนไลน์

รบ. เร่งหนุน ส่งออกทุเรียนไทยไปจีน หลังราคาพุ่ง 160 บาท ต่อกก.

เร่งหนุนการส่งออกทุเรียนไทยสู่ตลาดจีน รองรับการขยายตัวของตลาดผลไม้

ในช่วงที่ราคาทุเรียนไทยพุ่งสูงถึง 160 บาทต่อกิโลกรัม รัฐบาลไทยได้เดินหน้าสนับสนุนการส่งออกทุเรียนไปยังประเทศจีนอย่างเต็มที่ โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มโอกาสและรายได้ให้กับเกษตรกรไทย นายชัย วัชรงค์ โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน มุ่งมั่นในการสนับสนุนการส่งออกทุเรียนเพื่อขยายตัวของตลาดผลไม้ไทย ผลไม้คุณภาพส่งออกถูกส่งมากกว่า 50% จากภาคตะวันออก โดยเฉพาะพันธุ์ชะนีและพันธุ์ก้านยาว

การส่งออกทุเรียนมีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีราคาเฉลี่ยในตลาดค้าส่งจีนอยู่ที่ 52.83 หยวนต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 9.33% เมื่อเทียบกับปีก่อน สถิตินี้สะท้อนถึงแนวโน้มที่ดีของการรับรู้และความนิยมในทุเรียนไทยในตลาดจีน

รัฐบาลได้ใช้มาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี 2567 ควบคู่กับการผลักดันการส่งออกทางบก ซึ่งรวมถึงการขยายเวลาทำการของด่าน, เพิ่มช่องทางเข้า-ออกของรถบรรทุก และเพิ่มตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อรองรับการส่งออกในช่วงฤดูผลไม้. มีด่านทางบกทั้งหมด 16 ด่านที่เปิดให้บริการสำหรับการส่งออกผลไม้ไทย ช่วยเพิ่มความสะดวกและลดเวลาในการขนส่งสินค้า

ด้วยแนวทางและมาตรการที่มีประสิทธิภาพนี้ รัฐบาลไทยมุ่งหวังว่าจะไม่เพียงแต่เพิ่มโอกาสและรายได้ให้กับเกษตรกรเท่านั้น แต่ยังเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมผลไม้ของไทยในระยะยาว การส่งออกทุเรียนไม่เพียงช่วยเพิ่มรายได้จากต่างประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นการนำเสนอผลผลิตที่มีคุณภาพสูงของไทยสู่ตลาดโลก เพิ่มโอกาสให้ผลไม้ไทยประเภทอื่นๆ ได้รับความนิยมตามไปด้วย

นายชัยยังกล่าวเสริมว่า การส่งเสริมการผลิตและการแปรรูป การส่งเสริมตลาดภายในประเทศ และตลาดต่างประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพทางการค้า อำนวยความสะดวกทางการค้า และกำหนดมาตรการทางกฎหมาย เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การส่งออกทุเรียนไทยและผลไม้ประเภทอื่นๆ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มความสามารถในการส่งออกทางบกจึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะเปิดประตูสู่ตลาดจีนและตลาดอื่นๆ ในเอเชีย การเพิ่มด่านทางบกจาก 6 ด่านเป็น 16 ด่าน รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรและอำนวยความสะดวกในการขนส่งจะช่วยลดอุปสรรคและเวลาในการส่งออก, เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่งและช่วยให้ผลผลิตไทยสามารถเข้าถึงตลาดเป้าหมายได้เร็วขึ้น

ด้วยแนวทางเหล่านี้ รัฐบาลไทยมั่นใจว่าการส่งออกทุเรียนและผลไม้ไทยจะยังคงเติบโตและขยายตัวในตลาดโลก ไม่เพียงแค่ในจีน แต่รวมถึงตลาดใหม่ๆ ทั่วโลก, สร้างโอกาสใหม่ๆ และเสริมสร้างความมั่งคั่งให้กับเกษตรกรไทยและอุตสาหกรรมผลไม้ของประเทศในระยะยาว. การเชื่อมโยงทุเรียนเป็นผลไม้หลักไปยังผลไม้ชนิดอื่นๆ ที่มีเอกลักษณ์และมีรสชาติที่ถูกปากชาวต่างชาติก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนการดำเนินงานนี้. โดยนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าทุเรียนไม่เพียงแต่เป็น “ราชาผลไม้” แต่ยังเป็นตัวแทนคุณภาพและความหลากหลายของผลไม้ไทยที่จะช่วยดึงดูดตลาดต่างประเทศให้หันมาสนใจผลไม้ไทยมากขึ้น

การสนับสนุนจากทั้งรัฐบาลและหน่วยงานเอกชนในการพัฒนาและส่งเสริมการส่งออกเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้ไทยสามารถรักษามาตรฐานและเพิ่มปริมาณการส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยกลยุทธ์เหล่านี้ ทุเรียนไทยและผลไม้ไทยอื่นๆ จะสามารถขยายตลาดไปยังภูมิภาคอื่นๆ และเป็นที่ยอมรับในเวทีโลก ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวม

สุดท้ายนี้ การส่งออกทุเรียนและผลไม้ไทยไปยังจีนและตลาดอื่นๆ ไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มรายได้เท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับเกษตรกรไทยในการเข้าถึงเทคโนโลยีและเทคนิคการเกษตรที่ทันสมัย ช่วยให้พวกเขาสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืนและเป็นมืออาชีพ การรองรับการเติบโตของตลาดผลไม้ไทยบนเวทีโลกจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ไทยสามารถดำรงตำแหน่งเป็นผู้ผลิตและส่งออกผลไม้ระดับโลกได้อย่างมั่นคง